Het syndroom van Tietze wordt gekenmerkt door enkele duidelijk symptomen. Pijn in het borstgebied is hierbij het meest prominent. Deze pijn kan zo hevig aanvoelen, dat mensen het syndroom van Tietze verwarren voor een hartinfarct. In tegenstelling tot een hartinfarct, is het syndroom van Tietze echter onschuldig en niet schadelijk voor de gezondheid. Wel kan het de levenskwaliteit (tijdelijk) aantasten.

Syndroom van Tietze symptomen

Pijn in de borst is het meest prominente symptoom van het syndroom van Tietze. Er zijn echter meerdere symptomen die kunnen optreden bij Tietze, zoals:

  • Pijn in de borst, meestal aan één kant van het borstbeen
  • Stijfheid in de borst
  • Verhoogde druk borst door zwelling kraakbeen
  • Rode verkleuring van de huid
  • Algehele malaise door pijn

Pijn komt altijd voor bij het syndroom van Tietze. Dit geldt niet voor de overige symptomen. Met name een rode verkleuring treedt lang niet altijd op. Een verkleuring ontstaat sneller wanneer er weinig vet op de borst aanwezig is. Het borstbeen zit dan dichter op de huid, waardoor de ontsteking sneller leidt tot een verkleuring van de huid.

Kenmerken pijn syndroom van Tietze

De pijnklachten bij het syndroom van Tietze kunnen enkele weken tot maanden aanhouden. Soms blijft de pijn zelfs jaren aanwezig en verdwijnt nooit helemaal. De pijn bevindt zich vrijwel altijd aan één kant van het borstbeen, omdat de pijn wordt veroorzaakt door een ontsteking van het kraakbeen tussen een rib en het borstbeen. Wanneer op deze plek geduwd wordt, neemt de pijn toe. Meestal straalt de pijn echter uit naar de gehele borststreek. Ook kan de pijn doorstralen naar de nek, rug, armen en buik. De pijn wordt verder heviger bij inspanning. Ook hoesten en niezen kan leiden tot een pijnscheut. In ernstige gevallen doet iedere ademhaling pijn bij het syndroom van Tietze.

Aanpak symptomen syndroom van Tietze

Het syndroom van Tietze is niet te genezen, maar verdwijnt doorgaans vanzelf. De behandeling is met name gericht op het bestrijden van de aanwezige symptomen. Meestal is lichte pijnstilling voldoende, maar in ernstigere gevallen kan ook zwaardere pijnstilling worden voorgeschreven. Let met name bij het gebruik van pijnstilling uit de NSAID-familie op mogelijke bijwerken. Vraag uw arts om advies bij onduidelijkheid.