fibromyalgie pijn tenderpoints

De 18 tenderpoints waarin de pijn zich bij fibromyalgie concentreert.

Fibromyalgie is een veelvoorkomend syndroom dat wordt gekenmerkt door (hevige) pijn die verspreid door het gehele lichaam voorkomt. De pijn treedt met name op in de 18 zogenaamde tenderpoints. Deze punten op het lichaam (afbeelding) bevinden zich in de weke delen en dus niet in gewrichten of botten. Er lijkt een link te zijn tussen het syndroom van Tietze en fibromyalgie. Onder fibromyalgiepatiënten komt het syndroom van Tietze vaker voor dan in de algehele bevolking. Enkele parallellen kunnen getrokken worden tussen de twee aandoeningen. Pijn is bij beide syndromen het meest prominente kenmerk. Ook is van beide syndromen nog niet geheel duidelijk waardoor ze veroorzaakt worden.

Vergelijking syndroom van Tietze en fibromyalgie

Een duidelijk verschil tussen het syndroom van Tietze en fibromyalgie is het feit dat de pijn bij fibromyalgie zich vooral in de spieren bevindt en minder in gewrichten en andere bot- en kraakbeenverbindingen. Het is echter wel mogelijk dat ook hier pijn optreedt. De pijn bij het syndroom van Tietze concentreert zich uitsluitend in het borstgebied, eventueel uitstralend naar andere plekken in het lichaam. Bij fibromyalgie bevindt de pijn zich door het gehele lichaam. In beide gevallen is er weinig bekend over de oorzaak. Bij Tietze wordt gedacht aan zware inspanning en/of belasting van het borstbeen. Bij fibromyalgie wordt steeds vaker gekeken naar een hormonale disbalans. Beide syndromen worden soms aangemerkt als reumatische aandoeningen.

Waarom syndroom van Tietze en fibromyalgie?

Het is niet duidelijk waarom het syndroom van Tietze relatief vaker voorkomt bij mensen met fibromyalgie. Hoewel er duidelijk parallellen te trekken zijn tussen beide aandoeningen, is er niet één factor die de aandoeningen duidelijk met elkaar verbindt. Hierin speelt bovendien mee dat fibromyalgie niet officieel erkend wordt. Fibromyalgie kan niet aangetoond worden met behulp van tests en is alleen voelbaar voor de patiënt. Om deze reden is het voor de medische wereld lastig om met het syndroom om te gaan. Pas wanneer beide aandoeningen beter zichtbaar te maken zijn met behulp van tests en oorzaken geïdentificeerd kunnen worden, is het mogelijk om te achterhalen waarom beide syndromen vaak samen voorkomen.

Meer weten over fibromyalgie

Naar schatting krijgt zo’n 2% van de bevolking te maken met fibromyalgie, waarbij met name vrouwen vaak getroffen worden. Fibromyalgie is een complexe aandoening, met name door het gebrek aan wetenschappelijke ondersteuning voor het syndroom. Wilt u meer weten over fibromyalgie, dan kunt u op deze website meer lezen over het syndroom. De teksten op Syndroom.info zijn tot stand gekomen in samenspraak met medicijnen en (ervarings)deskundigen op het gebied van fibromyalgie.