Het is niet geheel duidelijk wat het syndroom van Tietze veroorzaakt. Er bestaat tussen patiënten geen gemeenschappelijke factor die aangewezen kan worden als oorzaak. Wel zijn er bepaalde factoren die de kans op het ontstaan van Tietze lijken te vergroten. Al deze factoren houden verband met een inspanning of druk op de borststreek. Mogelijk speelt verder erfelijkheid een (kleine) rol bij het ontstaan van het syndroom van Tietze.

Risicofactoren syndroom van Tietze

Naar alle waarschijnlijkheid zijn er verschillende risicofactoren die de kans op het ontstaan van het syndroom van Tietze vergroten. Deze factoren hebben allen gemeen dat ze leiden tot een verhoogde inspanning en/of druk op de borst. De volgende risicofactoren houden mogelijk verband met het ontstaan van het syndroom van Tietze:

  • Zware lichamelijke inspanning
  • Hevige druk op de borststreek
  • Borsttrauma, bijvoorbeeld door een ongeluk
  • Zwangerschap
  • Luchtweginfecties (vaak gepaard gaande met veel hoesten en/of niezen)
  • (Hevige) stress
  • Reumatoïde artritis
  • Fibromyalgie?

Hoewel vaak één van deze factoren aanwezig is bij patiënten met het syndroom van Tietze, is dit niet altijd het geval. Ook leiden deze factoren in de meeste gevallen niet tot het ontstaan van het syndroom van Tietze. Om deze reden is het aannemelijk dat meerdere factoren samen leiden tot het ontstaan van Tietze, en niet slechts één of twee specifieke factoren.

Syndroom van Tietze voorkomen

Omdat niet geheel duidelijk is waar de oorzaak van het syndroom van Tietze ligt, is het ook lastig om het syndroom volledig te voorkomen. Het voorkomen van (zeer) zware inspanning, druk op de borst en stress verkleind waarschijnlijk de kans op het ontstaan van het syndroom van Tietze. Ook de sta- en zithouding kan hierbij een belangrijke rol spelen. Een verkeerde houding kan leiden tot een iets zwaardere belasting van het borstbeen. Dit is op de korte termijn niet merkbaar, maar kan op de lange termijn tot klachten leiden, mogelijk ook het syndroom van Tietze.