Het is niet duidelijk waardoor het syndroom van Tietze wordt veroorzaakt. Inmiddels zijn mogelijke risicofactoren geïdentificeerd, maar het is niet zeker of, en hoe groot de rol van deze factoren is bij het ontstaan van Tietze. Mogelijk speelt ook erfelijkheid een (kleine) rol bij de kans op het syndroom van Tietze. Zo zou een bepaalde houding of stand van het skelet kunnen leiden tot een verhoogde standaard druk op het borstbeen. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de kans op het syndroom van Tietze vergroot is.

Kennis erfelijkheid syndroom van Tietze

Over het syndroom van Tietze is nog altijd weinig bekend. Ten delen is dit omdat het syndroom niet aantoonbaar is met behulp van röntgenfoto’s of bloedonderzoek, maar ook vanwege de onschuldige aard van het syndroom. Weliswaar leidt het syndroom van Tietze tot hevige pijn, een gevaar voor de gezondheid vormt het niet. Om deze reden wordt er slechts weinig onderzoek gedaan naar de rol van een genetische basis bij het ontstaan van Tietze. Bovendien is de kans groot dat de rol van een genetische basis waarschijnlijk vrij klein is bij Tietze. Dit maakt identificatie van specifieke genen in relatie tot Tietze nog lastiger.

Voorkomen syndroom van Tietze in families

Het kan voorkomen dat het syndroom van Tietze vaker voorkomt binnen families. Vooralsnog lijkt het hier echter met name om toeval te gaan. Vaker nog komt het syndroom van Tietze slechts één keer voor binnen een familie, wat zou bevestigen dat een erfelijke basis afwezig of slechts klein is bij het syndroom van Tietze. Meer onderzoek naar de oorzaak van het syndroom van Tietze zou meer licht kunnen werpen op de mogelijke rol van het DNA bij het ontstaan van Tietze.